Mexikos president presenterade sin teori om fentanylkrisen i grannlandet.