Koldioxidutsläppen från el- och fjärrvärmeanläggningar i Stockholms län ökade med nio procent under 2018, det visar Naturvårdsverkets årliga sammanställning av växthusgasutsläpp inom handel med utsläppsrätter.