Ett utsläpp av flera kubikmeter dieselolja har skett från värmeverket i oljehamnen i Härnösand. Utsläppet har gått ut i havet och räddningstjänsten och Kustbevakningen kämpar nu med att försöka begränsa spridningen.