Näringsutskottet i riksdagen uppmanar regeringen att med större kraft driva på för att både Sverige och EU snarast ska sluta importera fossilt bränsle från Ryssland.