Landet har beslutat bygga 5.000 nya bostäder på Västbanken.