I sociala medier har det nu återigen dykt upp en kampanj där det påstås att svensk socialtjänst kidnappar barn. På många håll i landet har socialarbetare hotats. Men inte socialkontoret i Norrköping. Där har man istället fått mer kontakt med oroliga föräldrar, många utrikesfödda, föreningar och muslimska församlingar som vill veta vad som verkligen gäller.