”Bevisningen inte tillräcklig för att styrka vem som gjort sig skyldig till brottet.”