På tisdagen lämnades Flerbrottsutredningens förslag om längre och hårdare straff för mängdbrottslighet över till justitieministern. – Varje nytt brott ska få genomslag på det gemensamma straffet, i motsats till i dag där den som har begått många brott kan bli straffimmun, säger Anders Perklev, hovrättsexpert och särskild utredare.