Lagen har lett till felprioriterad bevakning och stora kostnader.