Karlskronas nya kulturhus är planerat för högt, vilket kommer att påverka den historiska stadssilhuetten negativt. Det menar utredarna i HIA-utredningen, som bedömer påverkan på världsarvet.