Läkemedelsverkets klinikutredare förstår den som är orolig att ta vaccinet.