Läkemedelsverkets klinikutredare Sofia Bosdotter Enroth förstår den som är orolig att ta vaccinet.