Samtidigt överväger Suezkanalmyndigheten att bredda området där fartyget gick på grund.