SMHI har utökat sina varningar om risk för skogsbränder jämfört med för några dagar sedan.