Investeringar kan utgöra ett hot mot skyddsvärd verksamhet.