Myndighetskrisen i USA börjat få märkbara konsekvenser.