Den överklagade detaljplanen för utbyggnaden av Hemavans centrum har nu vunnit laga kraft. Under väntetiden har Balticgruppen köpt mer mark och vill utöka projektet. Bland annat vill de bygga hotellet högre upp, i anslutning till skidbacken vid Centrumliften.