En ny webbutbildning för vårdpersonal och uppdaterade riktlinjer ska ge de uppemot 250 000 kvinnor i Sverige som lider av endometrios bättre vård. Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder, vilket motsvarar upp emot 250 000 kvinnor i Sverige.(TT)