Utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Jämtlands län minskade med 34 procent under årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period i fjol. Detta enligt statistik sammanställd av Sveriges a-kassor.