Försäkringskassan och Svenska kraftnät håller pressträff.