Delstatsguvernör:”Chockerande, fullständigt chockerande.”