Förhoppning om en paus i striderna där flera gisslantagna ska släppas.