Senaste exemplet på Sveriges allt tätare militära samarbete med USA.