Ska utreda om bolagen hindrar konkurrens på ett olagligt sätt.