Den USA-ledda militäralliansen i Syrien har börjat dra tillbaka sina trupper från landet, säger talespersonen Sean Ryan, utan att gå in på detaljer om tidsplan eller omfattning.(TT)