Inflationen i USA enligt det så kallade PCE-måttet – det som USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) föredrar att använda när de beslutar om styrräntan – steg till 4,4 procent i april. Det kan jämföras med 4,2 procent i mars.