Hur och när ska Israel kunna storma Rafah? • En miljon palestinier har flytt till staden.