Jo, det är många tittare och läsare som tycker att det finns orättvisor mellan stad och landsbygden. Det visar reaktionerna i vår chatt.