Två klassrum har stängts på Älghultsskolan efter att fem gånger högre halter av radon än de rekommenderade gränsvärdena upptäckts. Mätningarna gjordes av Uppvidingehus i vintras, men det är först nu – i september – som skolan fick informationen.