En stjärna som lyser sex triljoner gånger mera kraftfullt än solen har upptäckts av en internationell forskargrupp. Stjärnan bedöms som en av de starkaste lysande som finns i hela universum.