Parlamentet måste välja mellan ett förtydligat avtal och ett långt uppskov för Brexit. Nödlösningen för Irland är egentligen tänkt som en brygga till fortsatt brittiskt medlemskap i EU:s tullunion. Det är två kontroversiella strategier som en brittisk tv-reporter ska ha hört den brittiska chefsförhandlaren avslöja.