Att uppgifter ur kommande nationella prov läcker fortsätter att vara ett problem för Skolverket. I natt läckte delar av nationella provet i svenska inför dagens prov via sociala medier, skriver SVT. - Det som har hänt är att delprov C har läckt under natten.(TT)