Uppsalaprofilen Jacke Sjödin befinner sig i Paris just nu och var vid Notre-Dame under gårdagen. Han fick se katedralen både innan och under tiden som branden härjade. – Det är så övermåttan sorgligt med en sådan fantastisk byggnad, som betytt så mycket under så många år för så många människor, säger han.