Boende hos Uppsalahem kan numera hyra tjänstefordon när de inte används på kvällar och helger. Något som är tänkt att minska klimatpåverkan från hyresgästernas resande.