Värmeverket i Uppsala vill satsa på koldioxidinfångning. Ägaren Vattenfall har sökt ekonomiskt stöd från EU:s investeringsfond för en anläggning som ska avskilja koldioxid ur rökgaserna och sedan lagras i Norge.