Nya scenarier tyder på att spridningen av covid-19 kan öka i sommar – det menar Folkhälsomyndigheten. Hur prognosen väntas bli i Uppsala är svårt att sia om, men Mats Martinell, provtagningsansvarig vid Region Uppsala, befarar en ny covidsäsong i höst.