Somalia får i stora drag rätt till ett stort område i havet utanför landets kust, ett område även Kenya sade sig ha rätt till. Det har Internationella domstolen i Haag beslutat.