Böndernas situation är en av huvudfrågorna i Indiens val och bönderna är det största hotet mot det styrande partiet BJP. De senaste åren har priset på frukt och grönt legat still samtidigt som annat blivit dyrare, vilket har resulterat i att tusentals skuldtyngda bönder har tagit livet av sig. Eftersom hälften av Indiens 1,3 miljarder invånare är sysselsatta inom jordbruket kan de avgöra.