Att allmän strandmark blockeras är något Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic känner igen. – Många tar i anspråk den mark de inte äger, vilket så klart inte är bra. Strandskyddets syfte är att göra det tillgängligt för allmänheten, säger hon.