Regeringskansliet varnade myndigheten med ”allvarliga konsekvenser” när handlingar lämnades ut till journalister.