Nora kommun uppmanar vårdnadshavare till barn på Järntorgsskolan och Ås skola att ombesörja fritidsaktiviteter på annat sätt än att låta barnen gå på fritids under sportlovet. Anledningen är att både personal och elever på skolorna är smittade av covid -19.