I rulltrappan på väg ned i underjorden i Pyongyang blir det tydligt att detta är världens djupast liggande tunnelbana. På stationen som heter Välstånd hänger gigantiska ljuskronor i taket. Mitt i allt detta står du. Hur reagerar du?