När regeringen nu beslutat att besöksförbudet på äldreboenden upphör i höst är det ett besked som också väcker farhågor i Blekinge. I både Olofström och Ronneby finns oro för vad det kan få för konsekvenser.