Trafikförvaltningen i Region Stockholm avbryter en pågående upphandling av busstrafiken i flera områden. Skälet är att det finns en osäkerhet kring hur framtidens resande kommer se ut i spåren av coronapandemin, rapporterar mitt i.