Regeringsföreträdare oense med dåvarande premiärministern under pandemin.