En uppgörelse är klar mellan S, MP, C och L, erfar Aftonbladet.