Ända sedan vapenvilan mellan Armenien och Azerbajdzjan trädde i kraft på lördagen har den urvattnats.