Källor uppger för NRK att den terrormisstänkte var medlem i en skytteklubb.