Fem dagars uppehåll och frigivande av gisslan diskuteras, enligt Washington Post.