I Irak har minst sex personer dödats i en flygattack mot Iranstödd milis norr om Bagdad, det uppger en källa inom den irakiska armén till nyhetsbyrån Reuters. Uppgifterna kommer knappt ett dygn efter ett amerikanskt drönaranfall i Irak, där den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani dödades.